Vi på Tomorrow Textiles vill revolutionera textilindustrin!

Vår idé: En hållbar och lokal textilproduktion av ull från svenska får.

Framtiden är nu!

Vi vill vända upp och ner på textilbranschen och öppna upp för möjligheten att utveckla en storskalig nationell värdekedja för svensk ull, med tillverkning av kvalitativt garn och automatiserad produktion av textilier.

Kompromisslös hållbarhet med respekt för människor och natur ligger som grund för framtidens textilindustri.

Varje år producerar svenska får 1200 ton ull, och majoriteten slängs!

För att göra skillnad måste omsättningen av ullen vara storskalig. Därför har vi som mål att uppnå en industriell produktion.

Vad gör vi?

  • Vi möjliggör 100% svensk textilproduktion, från fiber till mode.

  • Vi producerar kvalitativt och hållbart garn.

  • Vi förvandlar den outnyttjade resursen ull till en eftertraktad och omtyckt vara.

Varför ull?

  • Varje år produceras 1200 ton ull i sverige som i dagsläget grävs ner, plöjs ner i skogen eller bränns upp.

  • Ull är en resurs som borde förädlas men som i dagsläget inte används på grund av en bristande värdekedja.

  • Ull är naturligt antibakteriell och flamsäker och innehåller därför inga gifter.